Amateur ontvanger


Op de foto ziet u het interieur van een zogenaamde 'neutrodyneontvanger'. Dit toestel werd eind twintiger jaren gebouwd door een amateur in Engeland. Vele van dit soort toestellen zijn in de loop der jaren door radio-amateurs over de hele wereld gebouwd. Vaak betrof het een eigen ontwerp van de bouwer. Tot ver in de zeventiger jaren heeft de amateur  radiotoestellen gebouwd. Heel wat ontdekkingen op radio gebied zijn door radio-amateurs gedaan. Heden is het zelfbouwen bijna geheel in onbruik geraakt. Het onderstaande toestel werkt nog steeds uitstekend en doet op geen enkel punt onder voor een fabriekstoestel uit die tijd. Elders op deze site kunt u nog enige andere amateurradio's vinden.

 

Herm Willems en Hans Hilberink PE1MMK .